بیمارستان

دفاتر مسافرتی کیش کلاب در خدمت شما

مراکز درمانی

بیمارستان کیش

بیمارستان کیش

جزیره کیش، ششصد دستگاه، بیمارستان کیش

نخستین بیمارستان و مرکز درمانی جزیره کیش است که در سال 1372 فعالیت خود را آغاز نموده است. این بیمارستان وابسته به سازمان منطقه آزاد کیش است.

1469 مشاهده
جزییات
بیمارستان ایرانیان کیش

بیمارستان ایرانیان کیش

جزیره کیش ، لوپ دیدار، بیمارستان ایرانیان کیش

نخستین بیمارستان و مرکز درمانی بخش خصوصی است که از سال 1393 آغاز به فعالیت کرده است.

5662 مشاهده
جزییات