آشام کیش

آشام کیش

 

 

ساعت کاری : 10:30-13 , 17-22
روزهای تعطیل : .
تلفن : (076) - (0764) - 4456582
فاکس : (076) -
آدرس : پردیس۱ ، دفتر اداری شماره ۲۱۲
وب سایت :

مکان های نزدیک آشام کیش