پاسارگاد

پاسارگاد

 

 

ساعت کاری : 10:30-13 , 17-22
روزهای تعطیل : .
تلفن : (076) - (0764) - 4431068
فاکس : (076) -
آدرس : فاز خدماتی F، قطعه۲۱۴
وب سایت :

مکان های نزدیک پاسارگاد