پارس کیش

پارس کیش

 

 

ساعت کاری : 10:30-13 , 17-22
روزهای تعطیل : .
تلفن : (076) - (0764) - 4452644
فاکس : (076) -
آدرس : مرکز تجاری، غرفه 13
وب سایت :

مکان های نزدیک پارس کیش