آسیا آفریقا

آسیا آفریقا

 

 

ساعت کاری : 10:30-13 , 17-22
روزهای تعطیل : .
تلفن : (076) - (0917) - 6206553
فاکس : (076) -
آدرس : هایپر مارکت، غرفه ۱۱۵
وب سایت :

مکان های نزدیک آسیا آفریقا