نمایشگاه اتومبیل پارس

نمایشگاه اتومبیل پارس

 

 

ساعت کاری : 10:00 الی 13:30 - 18:00 الی 23:00
روزهای تعطیل : .
تلفن : (076) - (076) - 44423005
فاکس : (076) - (076) - 44424061
آدرس : پشت بازار زیتون
وب سایت :

مکان های نزدیک نمایشگاه اتومبیل پارس