نمایشگاه اتومبیل ایران

نمایشگاه اتومبیل ایران

 

 

ساعت کاری : 9:30 الی 13:30 - 18:00 الی 23:00
روزهای تعطیل : .
تلفن : (076) - (076) - 44425596
فاکس : (076) - (076) - 44421198
آدرس : بلوار ایران، بعد از گلدیس، قطعه x7
وب سایت :

مکان های نزدیک نمایشگاه اتومبیل ایران