نمایشگاه ملل

نمایشگاه ملل

 

 

ساعت کاری : 9:30 الی 14:00 - 18:00 الی 24:00
روزهای تعطیل : .
تلفن : (076) - (076) - 44425551-53
فاکس : (076) - (076) - 44425552
آدرس : میدان امیر کبیر - بلوار ایران ، خیابان کوشا، نمایشگاه ملل
وب سایت :

مکان های نزدیک نمایشگاه ملل