زمهریر کیش

زمهریر کیش

 

 

ساعت کاری : 10:30-13 , 17-22
روزهای تعطیل : .
تلفن : (076) - (0764) - 4420127
فاکس : (076) -
آدرس : پانیذ، غرفه 90
وب سایت :

مکان های نزدیک زمهریر کیش