پریدخت

پریدخت

 

 

ساعت کاری : 10:30-13 , 17-22
روزهای تعطیل : .
تلفن : (076) - (0764) - 4430379
فاکس : (076) -
آدرس : بازار پارس خلیج، غرفه ۷۷
وب سایت :

مکان های نزدیک پریدخت