گردشگری

فرصت های سرمایه گذاری

فرصت های سرمایه گذاری

مرکز آب درمانی، اسپا و فیزیوتراپی

مرکز آب درمانی، اسپا و فیزیوتراپی

جنوب جزیره کیش

احداث یک مرکز سلامت با خدماتی نظیر آب درمانی، فیزیوتراپی، ماساژ درمانی، طب سوزنی و طب سنتی

1363 مشاهده
جزییات
      
  • 1
  •   
  • 2