معاونت اقتصادی سازمان منطقه آزاد کیش

معاونت اقتصادی سازمان منطقه آزاد کیش

 

 

ساعات کاری : 8:00 الی 16:00
تلفن : (076) - 44423675
آدرس : خیابان سنایی، ساختمان مرکزی سازمان منطقه آزاد کیش