نهاد ها و ادارات

ادارات و نهادها در کیش

ادارات و نهادها در کیش

نمایندگی وزارت امور خارجه

نمایندگی وزارت امور خارجه

برج صدف، طبقه 5 واحد 501

نمایندگی وزارت امور خارجه

1836 مشاهده
جزییات
اداره پست

اداره پست

لوپ دیدار

اداره پست

2922 مشاهده
جزییات
اداره ثبت احوال

اداره ثبت احوال

انتهای خیابان اندیشه، روبروی مسجد امیر

اداره ثبت احوال

2446 مشاهده
جزییات
اتفاقات آب

اتفاقات آب

محوطه داخلی شرکت اب و برق کیش

پیگیری خرابی آب 07644424343

315 مشاهده
جزییات
اداره آموزش و پژوهش و مرکز اسناد

اداره آموزش و پژوهش و مرکز اسناد

خیابان سنایی - بلوار اندیشه روبروی مسجد امیر

07644455387

309 مشاهده
جزییات
اداره امور مالیاتی کیش

اداره امور مالیاتی کیش

برج صدف طبقه 5 واحد 502

اداره امور مالیاتی کیش 07644453831

353 مشاهده
جزییات
اداره بازرگانی ( صدور مجوز )

اداره بازرگانی ( صدور مجوز )

مجتمع اداری برج صدف طبقه 4 واحد 401 و 402

اداره بازرگانی ( صدور مجوز ) 07644453384

326 مشاهده
جزییات
اداره بنادر و دریانوردی

اداره بنادر و دریانوردی

بلوار ایران ساختمان 25 اداری بندرگاه

07644420689

296 مشاهده
جزییات
ادره بندر و کشتیرانی

ادره بندر و کشتیرانی

بندرگاه کیش پایانه مسافربری

بندرگاه کیش پایانه مسافربری 07644422300

346 مشاهده
جزییات
اداره بهزیستی کیش

اداره بهزیستی کیش

ویلاهای فردوس جنب کلینیک امام علی (ع)

ویلاهای فردوس جنب کلینیک امام علی (ع) 0764422300

337 مشاهده
جزییات
اداره ثبت اسناد و املاک

اداره ثبت اسناد و املاک

برج صدف طبقه سوم واحد 303

برج صدف طبقه سوم واحد 303

456 مشاهده
جزییات
ادره ثبت شرکت های سازمان

ادره ثبت شرکت های سازمان

برج صدف طبقه سوم واحد 303

برج صدف طبقه سوم واحد 303 07644453373

284 مشاهده
جزییات
اداره صدورکارت کیشوندی

اداره صدورکارت کیشوندی

بلوار اندیشه روبروی مسجد امیر

بلوار اندیشه روبروی مسجد امیر 07644455153

357 مشاهده
جزییات
اداره کار و امور اجتماعی

اداره کار و امور اجتماعی

روبروی مسجد امیر ساختمان معاونت اجتماعی طبقه همکف

روبروی مسجد امیر ساختمان معاونت اجتماعی طبقه همکف 07644455221

340 مشاهده
جزییات
اداره کل ارزیابی و عملکرد

اداره کل ارزیابی و عملکرد

میدان سازمان جنب سازمان منطقه آزاد

میدان سازمان جنب سازمان منطقه آزاد 07644422230

298 مشاهده
جزییات
اداره گذرنامه

اداره گذرنامه

میدان سنایی ساختمان کیش ایر

میدان سنایی ساختمان کیش ایر 07644455671

337 مشاهده
جزییات
اداره نظارت بر ظوابط بهداشت کیش

اداره نظارت بر ظوابط بهداشت کیش

ویلاهای فردوس جنب کلینیک امام علی

ویلاهای فردوس جنب کلینیک امام علی 07644433021

315 مشاهده
جزییات
ادره هواشناسی کیش

ادره هواشناسی کیش

فرودگاه بین المللی کیش

فرودگاه بین المللی کیش 07644444396

351 مشاهده
جزییات
اطلاعات پرواز

اطلاعات پرواز

فرودگاه بین المللی کیش

فرودگاه کیش 07644443200

323 مشاهده
جزییات
امور حقوقی

امور حقوقی

سازمان منطقه آزاد کیش

سازمان منطقه آزاد کیش 07644423550

323 مشاهده
جزییات
      
  • 1
  •   
  • 2   
  • 3