سان ست

سان ست

ساعت کار 10 الی 13  و  18 الی  23

نام مدیر : آقای منصوری
تلفن : (076) - (0764) - 4456683
آدرس : بازار پردیس 2- طبقه همکف غرفه 190