آبمیوه و بستنی مریم

آبمیوه و بستنی مریم

ساعت کار 10 الی 13:30  و   18 الی

نام مدیر : آقای می آبادی
تلفن : (076) - 09193952090
آدرس : بازار مریم ورودی اول غرفه شماره 53