آبمیوه و بستنی کندو

آبمیوه و بستنی کندو

ساعت کار  10 الی 13   و    18 الی 23

نام مدیر : آقای عطار جعفری
تلفن : (076) - 09347692052
آدرس : بازار پردیس 2-پلاک 118