آبمیوه و بستنی دامون

آبمیوه و بستنی دامون

ساعت کار 10 الی 13  و  18 الی  24

نام مدیر : آقای استاد هاشم
تلفن : (076) - (0764) - 4459769
آدرس : مرکز خرید دامون - قطعه شماره 29A