آبمیوه و بستنی چنه چنه

آبمیوه و بستنی چنه چنه

ساعت کار 10 الی 13  و  18 الی 23

نام مدیر : آقای حاج حسن قمی
تلفن : (076) - 09347692052
آدرس : بازار پردیس 1- غرفه 219