آبمیوه و بستنی بهاران

آبمیوه و بستنی بهاران

ساعت کار 24 ساعته

نام مدیر : آقای میرزائیان
تلفن : (076) - 09188369968
آدرس : خیابان فردوسی ، روبروی بازار پردیس یک