بستنی آلنار

بستنی آلنار

بوفه - آبمیوه و بستنی

ساعت کار 10 الی 13  و  18 الی 23

نام مدیر : آقای فدایی
تلفن : (076) - 09368908673
آدرس : بازار پردیس 1- غرفه شماره 205