کافی شاپ نخل

کافی شاپ نخل

ساعت کار

12:00 الی 16:00

18:00 الی 2:00 بامداد

نام مدیر : اقای ملکی نژاد
تلفن : (076) - 09347681711
آدرس : روبروی هتل داریوش- سینما نخل