کافی شاپ بولینگ مریم

کافی شاپ بولینگ مریم

ساعت کار 10 الی 23

نام مدیر : آقای نوری
تلفن : (076) - (076) - 44421121
آدرس : خیابان دریا - روبروی خیابان ونوس - بولینگ مریم