کافی شاپ بندرگاه

کافی شاپ بندرگاه

کافی شاپ بندرگاه  واقع در بندرگاه کیش -  سالن پایانه کشتیرانی و گمرک با ظرفیت 5 نفر می باشد.

ساعات کار :    7:30   الی   22:30

نام مدیر : آقای فطرتی
تلفن : (076) - (076) - 44425307
آدرس : بندرگاه کیش - سالن پایانه کشتیرانی و گمرک