کافی شاپ باران نقره ای

کافی شاپ باران نقره ای

ساعت کار 12 الی 2 بامداد

نام مدیر : اقایموسوی
تلفن : (076) - 09179176929
آدرس : نوار ساحلی اسکله قدیم – جنب کیبل اسکی