رستوران تک بناب

رستوران تک بناب

رستوران تک بناب با موقعیت مکانی روبروی بازار پانیذ، بازارچه حافظ ، غرفه 4 و با ظرفیت 50 نفر آماده پذیرایی از میهمانان گرامی و کیشوندان عزیز میباشد .

ساعت پذیرایی:

ناهار:  12:00 الی 16:00  

شام:  20:00 الی 24:00

نام مدیر : آقای اسماعیل وش
تلفن : (076) - (076) - 44420390
آدرس : روبروی بازار پانیذ، بازارچه حافظ ، غرفه 4