رستوران صبای اصفهان

رستوران صبای اصفهان

یک رستوران ایرانی با فضای سنتی و با ظرفیت 50 نفر

ساعت کار12 الی 24

نام مدیر : آقای هنرجو
تلفن : (076) - (076) - 44467277 - 09347682182
آدرس : میدان امیرکبیر، جنب هتل مریم و ساختمان فرهاد