رستوران پدیده البرز

رستوران پدیده البرز

رستوران پدیده البرز با موقعیت مکانی صفین- فاز خدماتی F- خیابان نیلوفر- روبروی رز دوم و با ظرفیت 85 نفر آماده پذیرایی از میهمانان گرامی و کیشوندان گرامی می باشد. 

ساعت پذیرایی:

                   ناهار: 12 الی 16 

                  شام : 20 الی 23:30

نام مدیر : آقای شهرام صفری
تلفن : (076) - (076) 44434270 - 72
آدرس : صفین- فاز خدماتی F- خیابان نیلوفر- روبروی رز دوم