رستوران نمونه

رستوران نمونه

رستوران نمونه واقع در پشت بازار پارس خلیج ، فاز f  - خیابان مریم  ، قطعه 199  با ظرفیت 35 نفر آماده پذیرایی از شما مهمانان گرامی می باشد .

ساعت پذیرایی:   ناهار : 12 الی 15:45  

                        شام : 19 الی 23

نام مدیر : آقای رنجبر
تلفن : (076) - (076) - 44435210-11
آدرس : پشت بازار پارس خلیج ، فاز f - خیابان مریم ، قطعه 199