رستوران لوتوس

رستوران لوتوس

ساعت کار:

                    10 الی 15  و  17:30 الی 23

نام مدیر : اقای اسماعیلی
تلفن : (076) - (076) - 44433601
آدرس : صفین - فازF -روبروی املاک سامان