رستوران کوه سنگی

رستوران کوه سنگی

رستوران کوه سنگی در كنار بازار پردیس 2در  فضایی متفاوت در دل كوهی  با آبشارهای عظیم و چشم اندازی زیبا بنا شده است. در داخل این كوه عظیم فضای بزرگی برای پذیرایی از میهمانان عزیز و کیشوندان گرامی با ظرفیت 45 نفر میباشد.

ساعات كار رستوران

 از ۱۲:00 ظهر تا 1:00 بامداد

 

نام مدیر : آقای شهبازی
تلفن : (076) - (076) - 44456764
آدرس : روبروی بازار پردیس