رستوران کلبه درویش

ساعت کار 13 الی 2 بامداد

نام مدیر : آقای امیرآبدار
تلفن : (076) - 09347695680/ 09133253338/
آدرس : جاده جهان ، بین کلبه هور و کشتی یونانی