رستوران خوشمزه

رستوران خوشمزه

ساعت کار:

            12 الی 17     -     18 الی 24 

نام مدیر : خانم اصغرپور
تلفن : (076) - (076) - 44458494 -5
آدرس : ایوان مروارید -پلاک 332