رستوران خوان سالار

رستوران خوان سالار

رستوران خان سالار واقع در بازارچه خدماتی حافظ  با ظرفیت 100 نفر آماده پذیرایی از میهمانان عزیز و کیشوندان گرامی میباشد .

ساعات پذیرایی : 

                    ناهار : 12:00 الی  16:30

                    شام : 20:00 الی 24:00

نام مدیر : آقای معینی
تلفن : (076) - (046) 44424383
آدرس : روبروی بازار پانیذ بازارچه حافظ