رستوران جنوب

رستوران جنوب

 رستوران جنوب واقع در فاز خدماتی گلدیس  با ظرفیت 50 نفر اماده پذیرایی از میهمانان گرامی و کیشوندان عزیز میباشد . 

ساعت پذیرایی: 

ناهار  : 12  الی 16:00  

شام  : 19:00  الی 24:00

نام مدیر : آقای زارعی
تلفن : (076) - (076) - 44424659
آدرس : فاز خدماتی گلدیس