رستوران اسرا

رستوران اسرا

رستوران و غذای بیرون بر اسرا  واقع در فاز f-خیابان مریم ، قطعه 215 با 25 نفر ظرفیت آماده پذیرایی از میهمانان عزیز و کیشوندان گرامی میباشد.

ساعت پذیرایی:

ناهار:  12 الی 15:30 

شام :  18:30 الی 23

نام مدیر : آقای وحید سرباز
تلفن : (076) - (076) - 44432358
آدرس : فاز f-خیابان مریم ، قطعه 215