رستوران آتا

رستوران آتا

رستوران  آتا  در موقعیت مکانی میدان خلیج فارس - روبروی شرکت آب و برق جنب نمایشگاه پیروزان آماده پذیرایی از مهمانان و کیشوندان عزیز میباشد .

ساعات کاری :  ظهرها    از 12:00 تا 15:30 دقیقه   

                     شب ها  از 19:00 تا 22:00

نام مدیر : آقای رضا قادری
تلفن : (076) - (076) - 44424065
آدرس : روبروی آب و برق ، جنب نمایشگاه پیروزان