آشپزخانه علیجناب

آشپزخانه علیجناب

ساعات کار:

ناهار:12:00  الی  15:30

شام: 20:00   الی 24:00

نام مدیر : آقای شکری پور
تلفن : (076) - (076) - 44440516 - 09176142191
آدرس : مرکز خرید گلستان غرفه 54