فست فود کیشیزا

فست فود کیشیزا

ساعت کار 8 الی 2 بامداد

نام مدیر : آقای انتظاری
تلفن : (076) - 09121382131
آدرس : ساختمان دیپلمات ، روبروی هتل تماشا