فست فود ایرانا

فست فود ایرانا

ساعت کار  12 الی 16  و  18 الی 24

نام مدیر : خانم خسروشاهی
تلفن : (076) - (0764) - 4430228
آدرس : صفین ، مرکز خرید نوبنیاد (کرمانشاهان) ، پلاک 3