فست فود گاندو

فست فود گاندو

ساعت کار 13 الی 1 بامداد

نام مدیر : آقای باقری
تلفن : (076) - 09122035310
آدرس : نوار توسعه سیاحتی ، پارک کیبل اسکی