فست فود دومینو

فست فود دومینو

ساعت کار:

17 الی 2 بامداد

نام مدیر : آقای ترکاشوند
تلفن : (076) - (076) - 44435481
آدرس : پشت بازار پارس خلیج- غرفه 1071