فست فود چی چیز

فست فود چی چیز

ساعت کار :

                 12 الی 2 بامداد

نام مدیر : خانم سعدی
تلفن : (076) - (076) - 44458487
آدرس : ایوان مروارید، غرفه 334