فست فود دانشجو

فست فود دانشجو

ساعت پذیرایی:

                      17:30   الی    2:30 بامداد

نام مدیر : خانم حدیدی
تلفن : (076) - (076) - 44433070/ 0914448400
آدرس : بازار پارس خلیج -غرفه 68