آبمیوه ونوس 1

آبمیوه ونوس 1

ساعت کار  10 الی 13  و   18 الی 23

نام مدیر : آقای احمدپور
تلفن : (076) - 09181745554
آدرس : بازار ونوس، غرفه 55، انتهای بازار