پیام نور

دفاتر مسافرتی کیش کلاب در خدمت شما

مراکز آموزشی

دانشگاه پیام نور واحد بین المللی کیش

دانشگاه پیام نور واحد بین المللی کیش

جزیره کیش ،میدان سنایی،جنب بازار مریم، ساختمان دانشگاهپیام نور واحد بین المللی کیش

تاسیس در سال 1386

1835 مشاهده
جزییات