غیرانتفاعی

دفاتر مسافرتی کیش کلاب در خدمت شما

مراکز آموزشی

الغدیر (غیر دولتی )

الغدیر (غیر دولتی )

صدف، خیابان دکتر حسابی، جنب سینما لبخند

ابتدایی دختران

1481 مشاهده
جزییات
ادب (غیر دولتی )

ادب (غیر دولتی )

صفین فاز A ، آذین شرقی، پلاک 407

ابتدایی

1335 مشاهده
جزییات
فرشتگان  (غیر دولتی )

فرشتگان (غیر دولتی )

بلوار اندیشه، خیابان میثم تمار، جنب خبرگزاری

ابتدایی

1116 مشاهده
جزییات
الغدیر ( غیر دولتی )

الغدیر ( غیر دولتی )

صدف، فاز 4 ، روبروی مرکز خرید

متوسطه دوره دوم دختران

1402 مشاهده
جزییات
الغدیر (غیر دولتی )

الغدیر (غیر دولتی )

صفین، خیابان خانشیر، فاز G

متوسطه دوره اول پسران

1335 مشاهده
جزییات
الغدیر (غیر دولتی )

الغدیر (غیر دولتی )

صفین، خیابان خانشیر، فاز G

متوسطه دوره دوم پسران

1360 مشاهده
جزییات
مبین خلیج فارس (هنرستان غیر دولتی )

مبین خلیج فارس (هنرستان غیر دولتی )

صدف، فاز 5، هراز سوم، پلاک 36

متوسطه دوره دوم پسران

1337 مشاهده
جزییات